Varajohtajamme vaihtoon

Posted on

Varajohtajamme Anna Karjula opiskelee Sibelius-Akatemiassa kuoronjohtamista. Meillä on nyt takana kaksi yhteistä vuotta, joiden aikana Anna on energiallaan ja taidokkaalla ja kannustavalla lähestymistavallaan saanut aikaan selviä tuloksia kuoron saundin yhtenäistämiseksi ja stemmojen balansoimiseksi. Milloin varjonyrkkeillään pienissä ryhmissä, milloin terästetään kuuloaistimusta ja pyritään löytämään yhteinen punainen lanka, vokaalisävy ja äänen plaseeraus. On todella palkitsevaa huomata, miten […]

Oletko laulaja vailla kuoroa?

Posted on

Oletko nuotinlukutaitoinen, kokenut kuorolaulaja? Murtosointu etsii uusia laulajia tulevalle kaudelle! Erityisesti taitavat mieslaulajat ovat tervetulleita koelauluun heti kauden alussa. Seuraavien koelaulujen päivämäärät ja tarkemmat tiedot löytyvät Tapahtuma-sivulta. Ota yhteyttä joko puheenjohtajaamme tai taiteelliseen johtajaan Seppo Murtoon.